Bombrummet

Bombrummet, Wallingatan

Som en del i polisens insatsstyrka vid bombhot får ni i uppdrag att undersöka en lägenhet där en terrorist tidigare bott. Väl inne triggar ni en bomb som hotar spränga hela bostadsområdet i luften. Hinner ni desarmera den i tid?

Svårighetsgrad

Medel

Längd

60 min

Gruppstorlek

2-6 deltagare

Andel lyckade rymningar

55%

Bästa tid

46 min